"stony beach" — Słownik kolokacji angielskich

stony beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kamienista plaża
  1. stony przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stone walls--not the endless desolation of sky above a lifeless, stony beach, where an executioner in black wore a medal as familiar as the face of her only love.

    Podobne kolokacje: