"stimulate by" — Słownik kolokacji angielskich

stimulate by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudzać przez
  1. stimulate czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, they find themselves less stimulated by their environment.

    Podobne kolokacje: