"stereotypical way" — Słownik kolokacji angielskich

stereotypical way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stereotypowa droga
  1. stereotypical przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Male nurses here say older female nurses sometimes use them in stereotypical ways.

    Podobne kolokacje: