"stay abroad" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stay abroad" po angielsku

"stay abroad" — Słownik kolokacji angielskich

stay abroad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siedź za granicą
  1. stay czasownik + abroad przysłówek
    Luźna kolokacja

    While most of these students came back to make a living, there were still those who chose to stay abroad.

powered by  eTutor logo