"statistical entity" — Słownik kolokacji angielskich

statistical entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): statystyczna jednostka
  1. statistical przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The area encompassed by the statistical entity covers the southwestern corner of Koochiching County, with the exception of the two cities.

powered by  eTutor logo