"static image" — Słownik kolokacji angielskich

static image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): statyczny obraz
  1. static przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These tensions are not something the observer adds, for reason of his own, to static images.

    Podobne kolokacje: