"stare for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

stare for a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpatruj się na moment
  1. stare czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They stared each one at the other for a long moment.

    Podobne kolokacje: