"star Altair" — Słownik kolokacji angielskich

star Altair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Altair gwiazdorski
  1. star rzeczownik + Altair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In astrology, the star Altair was ill-omened, portending danger from reptiles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo