"star player" — Słownik kolokacji angielskich

star player kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gracz gwiazdorski
  1. star rzeczownik + player rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Star players often do not stay in a school program more than two years.

    Podobne kolokacje: