"stage winner" — Słownik kolokacji angielskich

stage winner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięzca sceniczny
  1. stage rzeczownik + winner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The player with the most points is the winner of the stage.