PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage role" — Słownik kolokacji angielskich

stage role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rola sceniczna
  1. stage rzeczownik + role rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She continued to be in demand for her stage roles into the 1970s.