PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"stage producer" — Słownik kolokacji angielskich

stage producer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): producent sceniczny
  1. stage rzeczownik + producer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Brandt was born in Indiana, the son of a stage producer.