ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage presentation" — Słownik kolokacji angielskich

stage presentation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prezentacja sceniczna
  1. stage rzeczownik + presentation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It draws many performing acts to Albany, including music, dance, and traditional stage presentations.

powered by  eTutor logo