"stage portrayal" — Słownik kolokacji angielskich

stage portrayal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawienie sceniczne
  1. stage rzeczownik + portrayal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was especially known for his stage portrayals of Elwood P. Dowd in Harvey, and Norman Thayer in On Golden Pond.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo