PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage personality" — Słownik kolokacji angielskich

stage personality kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobowość sceniczna
  1. stage rzeczownik + personality rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It also opens up new aspects of the dancers' stage personalities.