TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stage persona" — Słownik kolokacji angielskich

stage persona kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osoba dramatu sceniczna
  1. stage rzeczownik + persona rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When the group eventually decided to adopt a stage persona to go with their makeup designs.

    Podobne kolokacje: