ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage of the Tour France" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap Wycieczki Francja
  1. France rzeczownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1976 he won eight stages of the Tour de France.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo