Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"stage of production" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap produkcji
  1. production rzeczownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    About 200 stories are in some stage of production at all times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo