"stage of pregnancy" — Słownik kolokacji angielskich

stage of pregnancy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap ciąży
  1. pregnancy rzeczownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mansfield was in the early stages of pregnancy with her third child when production started.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo