"stage machinery" — Słownik kolokacji angielskich

stage machinery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maszyneria
  1. stage rzeczownik + machinery rzeczownik
    Luźna kolokacja

    First opened in 1776, it is the only European theater from the era with all its stage machinery intact.