PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage hypnotist" — Słownik kolokacji angielskich

stage hypnotist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hipnotyzer sceniczny
  1. stage rzeczownik + hypnotist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He agreed, using his fingers and eyes to do a comic imitation of a stage hypnotist hamming it up for an audience.

    Podobne kolokacje: