PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"stage cancer" — Słownik kolokacji angielskich

stage cancer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rak sceniczny
  1. stage rzeczownik + cancer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even for stage I cancers, the port sites must be excised completely.