"stacja meteorologiczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stacja meteorologiczna" po polsku

"stacja meteorologiczna" — Słownik kolokacji angielskich

weather station kolokacja
  1. weather rzeczownik + station rzeczownik = stacja meteorologiczna
    Bardzo silna kolokacja

    There has been a weather station in the town for more than 25 years.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stacja meteorologiczna
  1. meteorological przymiotnik + station rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since 1987, there has been an automated meteorological station on the island.

powered by  eTutor logo