"sprzymierzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzymierzać się" po polsku

sprzymierzać się

czasownik
 1. confederate * , confed. (skrót)
  • sprzymierzyć się, sprzymierzać się
   Once we confederate with them, our enemy will stand no chance. (Kiedy się z nimi sprzymierzymy, nasz przeciwnik nie będzie miał żadnych szans.)
 2. coalesce
phrasal verb
 1. league together  
czasownik
 1. ally ***
  • sprzymierzać, sprzymierzyć się z kimś
   We should ally against our enemy. (Powinniśmy sprzymierzyć się przeciwko naszemu wrogowi.)
   Our country didn't want to ally with their country. (Nasz kraj nie chciał się sprzymierzyć z ich krajem.)
   zobacz także: team

Powiązane zwroty — "sprzymierzać się"

rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo