ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spring league" — Słownik kolokacji angielskich

spring league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga wiosenna
  1. spring rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since 2007-08 season Tanaglia was in the reserve for the "spring" league, but did not play any game in the first one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo