Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sports shoe" — Słownik kolokacji angielskich

sports shoe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty but
  1. sport rzeczownik + shoe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many facts show us that the production of sport shoes was a very good decision.