ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports reporter" — Słownik kolokacji angielskich

sports reporter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty reporter
  1. sport rzeczownik + reporter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not least, he could have been a great sports reporter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo