Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sports plane" — Słownik kolokacji angielskich

sports plane kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty samolot
  1. sport rzeczownik + plane rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was followed by the highly successful F5, generally regarded as a classic among sports planes.