"sports organization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty organizacja
  1. sport rzeczownik + organization rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are also the second most valuable sports organization in the world.

powered by  eTutor logo