"sports opportunity" — Słownik kolokacji angielskich

sports opportunity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): możliwość sportów
  1. sport rzeczownik + opportunity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The village has several sports opportunities, with locals fielding cricket and football teams.

powered by  eTutor logo