"sports nut" — Słownik kolokacji angielskich

sports nut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty orzech
  1. sport rzeczownik + nut rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For sports nuts, Kornheiser is a disheveled and reassuring presence.

    Podobne kolokacje: