PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports media" — Słownik kolokacji angielskich

sports media kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty środki przekazu
  1. sport rzeczownik + media rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They earned many accolades from sports media and throughout the nation for their incredible season.

powered by  eTutor logo