PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sports logo" — Słownik kolokacji angielskich

sports logo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty logo
  1. sport rzeczownik + logo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was wearing a green T-shirt with some kind of sports logo, red and white trainers, and a pair of low-cut jeans that exposed her hip bones.

    Podobne kolokacje: