"sports championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty mistrzostwa
  1. sport rzeczownik + championship rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is also the last major sports championship won by a Milwaukee sports team.

powered by  eTutor logo