ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports broadcaster" — Słownik kolokacji angielskich

sports broadcaster kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty prezenter
  1. sport rzeczownik + broadcaster rzeczownik
    Silna kolokacja

    He later became a sports broadcaster for the college football games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo