"sport talks" — Słownik kolokacji angielskich

sport talks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport rozmawia
  1. sport rzeczownik + talk czasownik
    Zwykła kolokacja

    The station returned to the air in July 2010 with a sports talk format.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo