"sport enthusiast" — Słownik kolokacji angielskich

sport enthusiast kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports enthusiast
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): entuzjasta sportu
  1. sport rzeczownik + enthusiast rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The paper, he said, will offer many things that sports enthusiasts cannot find anywhere else.