Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sport bike" — Słownik kolokacji angielskich

sport bike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport rower
  1. sport rzeczownik + bike rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's just a sports bike, and a good one at that.

    Podobne kolokacje: