"splendid way" — Słownik kolokacji angielskich

splendid way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniała droga
  1. splendid przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then steer for the salads, a splendid way to start a meal here.

    Podobne kolokacje: