"spektakularny efekt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spektakularny efekt" po polsku

"spektakularny efekt" — Słownik kolokacji angielskich

dramatic effect kolokacja
  1. dramatic przymiotnik + effect rzeczownik = spektakularny efekt
    Bardzo silna kolokacja

    "It's going to have a dramatic effect on the political process here."

powered by  eTutor logo