"dramatic moment" — Słownik kolokacji angielskich

dramatic moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dramatyczny moment
  1. dramatic przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Emily paused for a dramatic moment and looked around at the group.

    Podobne kolokacje: