"spectacular beach" — Słownik kolokacji angielskich

spectacular beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie widowisko plaża
  1. spectacular przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, it turned out to be among the most spectacular beaches I have ever seen.