"spatial resolution" — Słownik kolokacji angielskich

spatial resolution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestrzenna uchwała
  1. spatial przymiotnik + resolution rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, it is likely to have a spatial resolution of about a metre or so.

powered by  eTutor logo