"solid design" — Słownik kolokacji angielskich

solid design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągły projekt
  1. solid przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For example, it lends itself to a curve following the outline of the frame, a garland or a solid design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo