BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"soil cover" — Słownik kolokacji angielskich

soil cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gleba nakrycie
  1. soil rzeczownik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the suburbs, the soil cover is largely red and black.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo