"sobering news" — Słownik kolokacji angielskich

sobering news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzeźwiające wiadomości
  1. sobering przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Once Pettitte received the sobering news this week, he never slept.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo