"sniper shooting" — Słownik kolokacji angielskich

sniper shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo strzelec wyborowego
  1. sniper rzeczownik + shooting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then, in October, we had the sniper shootings; business was terrible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo