"smile back" — Słownik kolokacji angielskich

smile back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uśmiech z powrotem
  1. smile czasownik + back particle
    Luźna kolokacja

    He smiled suddenly and she smiled back before she could stop herself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo