MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"smile" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

smile czasownik

smile + rzeczownik
Kolokacji: 18
smile one's smile • smile one's hand • smile the time • smile one's head • smile one's thanks • ...
czasownik + smile
Kolokacji: 17
try to smile • begin to smile • stop smiling • help smiling • continue to smile • ...
smile + przyimek
Kolokacji: 35
smile at • smile down • smile up • smile upon • smile through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. smile at = uśmiechnij się smile at
2. smile down = uśmiech w dół smile down
3. smile upon = uśmiech na smile upon
4. smile up = uśmiech w górę smile up
5. smile through = uśmiechnij się całkowicie smile through
6. smile with = uśmiechać się z smile with
7. smile into = uśmiechać się do smile into
8. smile to = uśmiechać się aby smile to
9. smile in = uśmiechać się w smile in
10. smile for = uśmiechać się dla smile for
11. smile on = uśmiechnij się smile on
12. smile from = uśmiechać się z smile from
13. smile over = uśmiech ponad smile over
14. smile without = uśmiech na zewnątrz smile without
15. smile down at = uśmiech w dół przy smile down at
16. smile up at = uśmiech w górę przy smile up at
17. smile despite = uśmiechać się pomimo smile despite
18. smile across = uśmiech wszerz smile across
19. smile behind = uśmiech z tyłu smile behind
20. smile out = uśmiech na zewnątrz smile out
21. smile around = uśmiech około smile around
22. smile about = uśmiech około smile about
23. smile after = uśmiechnij się potem smile after
smile + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 269
smile broadly • smile faintly • smile slightly • smile grimly • smile wryly • smile sweetly • smile wanly • smile ruefully • smile sadly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.