"small mirror" — Słownik kolokacji angielskich

small mirror kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielkie lustro
  1. small przymiotnik + mirror rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He pulled a small mirror from his pocket and held it up to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo